Na Broumovsku místní přispěli k zadržení vody v krajině

Spolek JULINKA se snaží aktivizovat co nejvíce lidí v Polici nad Metují a okolí, které zasahuje i do chráněné krajinné oblasti BroumovskoCílem je, aby místí lidé svými drobnými dobrovolnickými akcemi přispěli k zadržení vody v krajině a aby na sebe přebírali odpovědnost za stav životního prostředí. Během projektu vybudoval spolek a další dobrovolníci 13 tůní. Pro zájemce o budování tůní také připravili volně dostupný manuál. Na stolové hoře Ostaš, kde mj. hnízdí sokoli, vysázeli asi 2000 sazenic buků a jedlí, čímž dojde k obnovení přirozeného smíšeného lesa na místě, které bylo vykáceno vzhledem ke kůrovcové kalamitě. Dále proběhla výsadba alejí ovocných stromů a keřů podél cest, kdy bylo vysazeno více než 200 stromů a podobné množství keřů.

program: Živá komunita
realizátor: JULINKA z. s. 
místo: Police nad Metují, Královéhradecký kraj 
období realizace: 5/2021 – 4/2022  
projekt byl podpořen částkou: 100 000  

Tento projekt byl podpořen z programu Dokážeme víc pro zaměstnance České spořitelny.