Na Broumovsku sousedé kosí orchidejové louky 

Místní lidé na Broumovsku si všimli, že dochází k postupné degradaci květnatých luk. Je to tím, že se zde přestala provádět tradiční pravidelná údržba, tedy jejich kosení a odvoz biomasy. Oslovili proto botaničku Správy CHKO Broumovsko s cílem zjistit, zda je možné zajistit údržbu některých zarůstajících luk v Heřmánkovicích. Získali souhlas a rozhodli se proto zorganizovat sousedské kosení. Místní občané ručně, pomocí kos, posekali květnatou louku, aby podpořili ohroženou orchidej vemeník dvoulistý. Kromě kosení bylo na programu i povídání o místní přírodě a výlet do blízkého okolí. Podařilo se usušit 7 balíků kvalitního sena, které si odvezl místní zemědělec. Občané si díky tomu postupně budují pozitivní vztah k místní přírodě a chrání ohrožené druhy. 

program: Místo, kde žijeme 
realizátor: Miroslav Kutal 
místo: Heřmánkovice, Královéhradecký kraj 
období realizace: 6/2023 – 7/2023 
projekt byl podpořen částkou 20 000 Kč