Na cestě za klidným životem 

Vesna podporuje ukrajinské rodiny od samotného počátku války. Postupně se podařilo vybudovat komplexní systém podpory, který zahrnuje materiální pomoc, různé typy vzdělávání, ubytování, péči o děti (dětská skupina, kroužky, hlídání), výuku češtiny a odborných předmětů, psychologickou a emoční podporu, volnočasové aktivity pro děti i dospělé, propojování českých a ukrajinských rodin, napojování na odborné služby (zdravotnictví, sociální, pracovní a právní poradenství), ale i zaměstnávání Ukrajinek, příležitosti k dobrovolnictví a aktivizaci. Cílem je udržet Vesnu jako místo, kam ženy docházejí s důvěrou a které jim poskytuje prostor k rozvoji. V rámci projektu organizace plánuje rozšířit nabídku vzdělávacích kurzů a nabídku aktivit tak, aby z nich měly účastnice konkrétní užitek, aby je posunuly v jejich pracovní kariéře a poskytly jim naději na lepší život v České republice, ale i případně v poválečné Ukrajině. 

program: Z Ukrajiny mezi nás  
realizátor:  Ženský vzdělávací ústav Brno, z. ú. 
místo: Brno, Jihomoravský kraj  
období realizace: 10/2023 – 12/2023 
projekt byl podpořen částkou  99 900 Kč