Na faře v Lázních Bohdaneč vznikl komunitní šatník i místo pro setkávání 

Místní akční skupina Bohdanečsko vybudovala v Lázních Bohdaneč komunitní šatník s názvem VOTOČ TO. Využila k tomu prostory místní fary a farní zahrady, které tak dostaly nový impuls a nový život. Za pomoci místních aktivních obyvatel a obyvatelek tak vznikl prostor pro setkávání i výměnu oblečení, což vede k podpoře udržitelného způsobu života a k recyklaci věcí. Především ale vznikla komunita místních, kteří se na provozu šatníku dobrovolnicky podílí a získali tak i prostor pro sousedské akce.  

program: Místo, kde žijeme 
realizátor: MAS Bohdanečsko, z. s. 
místo: Lázně Bohdaneč, Pardubický kraj 
období realizace: 6/2023 – 5/2023 
projekt byl podpořen částkou 20 000 Kč