Na Machovsku se vydají po stopách 2. světové války

Helena Martincová chce s pomocí dalších činorodých lidí pokračovat v sousedských aktivitách. Pozornost zaměří na dopady 2. světové války na Machov a jeho obyvatele. Machov leží na hranici s Polskem, před válkou to byla hranice s Německem. Proto jsou v okolí Machova pozůstatky lehkého opevnění. Po válce došlo k odsunu kladských Čechů (jednalo se o německo-české rodiny) z polského území. Cílem je připomenout tuto nelehkou etapu života našich předků. Rádi by uspořádali několik přednášek a komentovaných vycházek. Protože většina objektů opevnění je na soukromých pozemcích, hodlají, se souhlasem majitele, toto období připomenout pouze jedním zastavením s informační tabulí a malým posezením. Rádi by připravili několik historických vycházek do zaniklých obcí v Polsku, ve kterých žili rodiny současníků po celé generace. 

program: Místo, kde žijeme
realizátor: Helena Martincová
místo: Machov, Královéhradecký kraj
období realizace: 3/2022 – 12/2022
projekt byl podpořen částkou: 95 000 Kč 

Tento projekt byl podpořen z programu Dokážeme víc pro zaměstnance České spořitelny.