Na Radosti nahradí skládku přístřešek i ohniště pro sousedy

Tomáš, Vláďa a Tonda upravují zanedbané prostory obce pokryté náletovými dřevinami a odpadky, na malý lesopark, kde se bude možné scházet a utužovat sousedské vztahy. Počítá se také s odstraněním černé skládky a vysazeníněkolika zakrslých dřevin. Součástí bude i prostor pro ohniště s lavičkami, informační cedulí s historií části obce a mapou okolí. Postaví zde také dřevěný otevřený přístřešek pro 8 lidí, kde by se dalo setkat i za horšího počasí. Ten bude zároveň sloužit turistům, houbařům a jako odpočívadlo pro lidi s postižením z nedalekého ústavu Diakonie. 

program: Živá komunita
realizátor: Tomáš Louda
místo: Merklín (Na Radosti), Plzeňský kraj
období realizace: 1/2021 – 12/2021 
projekt byl podpořen částkou: 58 500 Kč 

Tento projekt byl podpořen z programu Dokážeme víc pro zaměstnance České spořitelny.