Nadace Via pomáhá v Janově

Přes 30 ukrajinských uprchlíků dochází do charitního Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež a Centra pro děti Janováček. Charita také organizuje doučování dětí, žáků a dospělých. Děti kromě výuky na kurzu dochází denně do charitních zařízení pro děti, kde pro ně pracovnice připravují výuku formou kvízů, křížovek, pexesa a dalších her, z internetu a především jsou denně v bezprostředním kontaktu s ostatními českými dětmi, některé děti jsou také doučovány také individuálně. Dětí se zapojuje průměrně 13, dospělých kolem dvanácti. Projekt zorganizoval výuku českého jazyka. Kurz probíhal pravidelně 2x v týdnu, a to jak pro děti, tak pro dospělé. Absolventi kurzu pro dospělé zaznamenali opravdový úspěch: všichni jsou zaměstnáni: jako pracovnice v sociálních službách, v ubytovacích službách, stavební firmě či technických službách. Doučování dětí probíhalo v rámci doučování školních předmětů nebo přímo individuálně pedagožkou  Centra pro děti Janováček. Toto doučování probíhalo pravidelně v odpoledních hodinách. Díky doučování dětí se prohloubila spolupráce především se školou v Hamru u Litvínova, která přijala nejvíce dětských uprchlíků ve městě.

program: Z Ukrajiny mezi nás
realizátor: Charita Most 
místo: Litvínov – Janov, Ústecký kraj 
období realizace: 1. července 2022 – 31. prosince 2022
projekt byl podpořen částkou: 50 000 Kč