Nadměrný hluk a emise z dopravy spojily obyvatele Holešoviček 

Spolek Holešovičky pro lidi zastupuje obyvatele Prahy, kteří se potýkají s důsledky extrémního dopravního provozu na severním konci Tunelového komplexu Blanka. Hluk a emise z dopravy dopadají v nadměrné výši na obyvatele rezidenční čtvrti z obou stran svahu přilehlé k ulici V Holešovičkách a ohrožují tak jejich zdraví. Jsou zde každodenně porušovány emisní a hlukové limity. Požadavky místních obyvatel, které se podařilo zanést do stavebního povolení, nebyly dodrženy, dílo bylo zkolaudováno bez jakéhokoliv vypořádání s místními občany. Spolku Holešovičky pro lidi nezbyla jiná možnost, než podat žalobu na kolaudaci stavby a domáhat se tak práv místních lidí. Cílem žaloby bylo odvrátit vznikající precedens. Městský soud v Praze žalobě v lednu roku 2021 vyhověl, kolaudační rozhodnutí pro část Tunelového komplexu Blanka zrušil a vrátil k dalšímu řízení.  

program: Živá komunita
realizátor: Holešovičky pro lidi, z. s.
místo: Praha 8
období realizace: 2/2020 – 12/2020
projekt byl podpořen částkou 30 000 Kč