Nadšenci plánují oživení kopce Zvičina v Podkrkonoší

Nadšenci ze spolku Podkrkonoší žije společně s obcí Dolní Brusnice provedli dotazníkové šetření mezi místními lidmi, ze kterého vyplynulo, že vrch Zvičina je velmi oblíbením místem setkávání. Výsledky ankety se staly impulsem k přípravě projektu, kterým chce spolek stmelit všechny generace od dětí po prarodiče při plánovacích setkáních pro oživení Zvičiny. Během setkání chtějí členové spolku zjistit, co je pro lidi důležité a jaké aktivity na Zvičině preferují. Společně zmapují tradice turistiky a sportu i přírodní zajímavosti. Z plánovacích setkání vznikne ve spolupráci s odborníky Komunitní plán oživení vrchu Zvičina, který následně poslouží jako podklad pro další rozvoj společných aktivit místní komunity. Projektem chce spolek také posílit vztah místních lidí ke krajině, kde žijí. 

realizátor: Podkrkonoší žije, z.s 
místo: Dolní Brusnice, Královéhradecký kraj  
období realizace: 5/2021 – 4/2022
projekt byl podpořen částkou: 80 000 Kč