Náklo – srdce Velké Moravy

Cyrilo-Metodějský spolek Náklo byl založen v roce 2004 jako volné sdružení příznivců cyrilometodějské tradice a Velké Moravy s cílem tento odkaz oživovat. Náklo (265 m n. m.) je vrch nedaleko obcí Ratíškovice, Vacenovice, Dubňany a Milotice, okres Hodonín. Díky této iniciativě na vrchol Nákla v minulosti umístili dřevěný liliový kříž a postupně několik soch odkazujících k odkazu Velké Moravy a každoročně zde pořádají setkání jak místních, tak i sousedů z dotčených obcí. Touto aktivitou se snaží o utužování sousedské komunity, o pěstování dobrých sousedských vztahů mezi místními i obyvateli jednotlivých okolních obcí navzájem. O vytvořené prostranství, jehož součástí je i altán s posezením a ohništěm, pravidelně pečují, starají se o odvoz odpadků, sečou travní porost, zajišťují dřevo. Hlavní aktivitou roku je každoroční červencová pěší pouť a sousedské setkání, kdy se pěvecké folklorní sbory spojí a vytvoří jedno velké sousedské společenství. A to je důvod, proč chce spolek aktivně pečovat o veškeré zázemí jak pro červencovou pouť, tak po celý rok. 

program: Místo, kde žijeme
realizátor: Cyrilo-Metodějský spolek Náklo
místo: Ratíškovice, Jihomoravský kraj
období realizace: 1.3.2023 – 31.8.2023
projekt byl podpořen formou kampaně na Darujme.cz