Náměstí jako prostor, kde se pořád něco děje

Nová Říše: Živé náměstí

V Novoříšském kulturním spolku si dali za cíl probudit život ve městě. Centrem dění se stalo náměstí s dominantou místní kašny, které je samo o sobě zajímavým místem. V rámci projektu se zde začaly konat znovuoživené jarmarky, společné sousedské pikniky, koncerty, dílny, výstavy. Kromě pořádajícího spolku se do organizace zapojila také místní škola, obec, a především samotní novoříšští občané.

Projekt byl podpořen částkou 86 000 Kč.

www.nokus.novarise.cz