Naším novým domovem je Jindřichův Hradec 

V regionu je několik velkokapacitních ubytoven. Největší z nich se nachází v obci Pístina.  Projekt by měl aktivizovat osoby z Ukrajiny k realizaci aktivit uvnitř komunity, zmírnění třecích ploch mezi samotnými Ukrajinci ubytovanými ve velkokapacitním zařízení v Pístině a k propojování s českými občany. Očekávanou pozitivní změnou bude vzájemné poznání obou komunit a zmírnění třecích ploch mezi českými občany a uprchlíky. Probíhat budou pravidelná každotýdenní setkávání ve společenských prostorách ubytovny, nabídnou bezpečný prostor pro ukrajinské obyvatele, kteří zde budou moci sdílet své emoce a potřeby. Kromě sdílení a utváření pozitivních vazeb uvnitř komunity budou tato setkání zaměřena na rozšiřování povědomí o České republice, o kultuře a tradicích a budou aktuální k danému období (např. Masopust, Velikonoce, májové slavnosti, dožínky, dušičky…). Snahou bude také motivovat ukrajinské uprchlíky do dění v obci. Pokud bude masopustní průvod nebo stavění májky, organizátoři chtějí ukrajinské obyvatele vést k propojení tak, aby se stali součástí života obce. Proběhne několik aktivit propojujících ukrajinské uprchlíky s českými občany: společná setkávání ve farní kavárničce, plánovaný karneval pro ukrajinské a české děti, rodinné výlety např. v rámci Dne rodiny, velikonoční a vánoční setkání, tvořivé a kulinářské workshopy, výlety, neformální posezení, férová snídani, filmové večery, vzdělávání aj. 

program: Z Ukrajiny mezi nás  
realizátor:  Charita Jindřichův Hradec 
místo:  Jindřichův Hradec – Pístina, Jihočeský kraj  
období realizace: únor 2023 – prosinec 2023   
projekt byl podpořen částkou 100 000,-  Kč