Nasloucháme sousedským vyprávěním

Polánky nad Dědinou: Polánky se probouzejí

Cílem projektu, který realizovalo místní sdružení Pro Polánky, o.s. bylo zmapovat historii obce Polánky nad Dědinou prostřednictvím vyprávění místních obyvatel. Sesbírané příběhy však nebyly jediným výstupem projektu. Současně zde vzniklo například také ochotnické divadlo, které místním občanům poskytuje příležitosti k tvůrčím setkáváním, nebo nová tradice sousedských bleších trhů.

Projekt byl podpořen částkou 67 000 Kč.