Nastartování komunitních aktivit s příchozími z Ukrajiny ve Vojkovicích 

V malé obci Vojkovice nedaleko Kralup nad Vltavou žije už od začátku ruské invaze na Ukrajinu skupina ukrajinských romských rodin, společně s ukrajinskými uprchlíky a dalšími obyvateli ubytovny. Jejich úspěšné začleňování do komunity je komplikován nepřizpůsobivým chováním některých jednotlivců, a proto se organizace rozhodla, společně s vedením obce, uspořádat veřejné diskuze, kulaté stoly, které pomohou zlepšit atmosféru v obci a vybudovat dobré a nekomplikované sousedské vztahy. 

program: Z Ukrajiny mezi nás  
realizátor:  Romodrom o.p.s. 
místo:  Vojkovice, Středočeský kraj  
období realizace: prosinec 2023 – únor 2024  
projekt byl podpořen částkou  94 540 Kč