Navazující výuka českého jazyka pro ukrajinské děti

Přibližně 25 rodin, se kterými organizátoři pracují, zůstalo do dnešní doby v sociálních bytech v Praze -Běchovice. Během léta otevřeli klub v Praze 9, kde je vedení MČ požádalo, zda by mohli s ukrajinskými dětmi pomoct. Dětem z těchto rodin zajistili školy, školky a sehnali dobrovolníky pro výuku českého jazyka. Městská část pak zajistila vybavení pro výuku. I přes individuální výuku českého jazyka bylo však potřeba připravit děti do nových škol kvalitněji. Proto se rozhodli uspořádat týdenní intenzivní kurz českého jazyka, který by měl integraci ve školách usnadnit. Kurz byl úspěšný a rodiče a děti, které se nedostaly v září do škol, vyjádřily přání v kurzu pokračovat. Projekt tedy navázal na letní kurz češtiny. Kurzy probíhaly 2x týdně a ukrajinské děti chodily ve dnech, kdy neměly výuku, do NZDM klubu a trávily čas s ostatními dětmi. Podařilo se  pokročit s úrovní českého jazyka u všech dětí. A výrazně se také posunulo zapojení rodičů. Díky sblížení s rodiči mohli pracovníci vidět a zareagovat na jejich problémy poskytnutím pomoci  a poradenstvím v oblasti sociální podpory a zaměstnání pro matku samoživitelku

program: Z Ukrajiny mezi nás
realizátor: Jana Hamplová, Neposeda, z.ú.
místo: Praha 9, hlavní město Praha
období realizace: 20. září 2022 – 31. prosince 2022 
projekt byl podpořen částkou: 50 000 Kč