Náves se zvoničkou v Senohrabech ožívá!

Lucie Pancířová s pomocí místních aktivních dobrovolníků proměnili léta neudržované místo v obci Senohraby, kde se nachází pomník padlým, dva kříže a zvonice. Do celé akce se zapojilo okolo 40 dobrovolníků a několik místních firem. Dobrovolníci nově osázeli záhony okolo pamětihodností, osadili novou lavičku a koš, celou stráň pod pomníkem zrevitalizovali a nově osázeli trvalkami, keři a cibulovinami. Díky tomuto projektu byli dobrovolníci osloveni bývalými skauty a za jejich pomoci se uskutečnilo slavnostní označení lípy jako strom svobody. Slavnostní označení bylo zároveň příjemným sousedským setkáním za účasti velkého počtu místních občanů. Dobrovolníci také založili sbírku na betlém, která byla velmi úspěšná a podařilo se betlém do obce pořídit.

realizátor: Lucie Pancířová
místo: Senohraby, Středočeský kraj
období realizace: 4/2021 – 4/2022
projekt byl podpořen částkou: 100 000

Tento projekt byl podpořen z programu Dokážeme víc pro zaměstnance České spořitelny.