Projekt Naživo! umožnil setkání sousedů, kteří se dosud vídali pouze přes ploty svých zahrad. Díky projektu vzniklo několik tematických setkání, které byly zaměřené na podporu rodiny, svobody, obnovu zaniklých studánek, obnovu zaniklých tradic a hledání společných témat pro přistěhovalé rodiny, starousedlíky i chalupáře. Společně s rytmem roku scházeli se sousedé, aby sdíleli rodinné tradice a oslavy svátků, jakož i proto, aby společně tvořili vize a plány pro další rozvoj místa, v němž žijí a žít chtějí.

Pro představu uvádíme tři události, které byly v rámci projektu zrealizovány a sice 17. listopad, jako akce otevírající téma Svobody, společenství a lidské odpovědnosti, která byla velmi hluboká a velmi podpořila pevnost a blízkost vztahů.

Den rodiny spojil některé obyvatele Křížovic s lidmi z nově přicházející Montessori školy z Brna. Společné dílny, divadlo, oheň, zahrady a vesnice plná dětí a nových setkání.

Den Tance byla akce velkolepého rozsahu a naprosto nečekaně a úžasně stmelila místní ženský kolektiv. Spojilo se sedm akčních žen, které vytvořily akční krizovou skupinu a rozdělily si role od obcházení škol, informování v hospodách, obvolání dodavatelů, nečekaného zbudování stánku s občerstvením, zapůjčení vybavení od místních hasičů, rozdělení rolí a úkolů.

“ Nakolik bylo potřeba narychlo jednat a pomoci s organizací, natolik hluboké spojení a podpora při akci vznikla.“

O akcích se mluví, Pohádky v Křížovicích se realizují i letos, akce jako Den rodiny a Den Tance se budou konat znovu, stejně jako navážeme na sousedskou kavárnu, v našich myslích a tělech je zkušenost, na které chceme a budeme stavět, a sice, že lidé jsou jen příliš zaneprázdnění a mají spoustu strachů, názorů a obav, které způsobují vzájemné odcizení, když ale je jim dostatečně nasloucháno, rádi se připojí a hledají cesty k sobě.

Máme opravdu radost a jsme opravdu hrdí na to, že se nám podařilo zažehnout mnohé vazby, a že všechny kroky, které jsme podnikly byly o to menší a nenápadnější, oč jsou hlubší, pravdivější a pevnější. Nesklouzli jsme k akcím, za kterými bychom si nestáli, stále se snažíme se sousedy hledat cesty, kde se opravdu setkáváme jako partneři, jako ti, kteří naslouchají a přinášejí jen možnost změny s respektem a úctou ke zkušenostem rodáků a místních.

realizátor: Zuzana Škyříková
místo: Doubravník, Jihomoravský kraj
období realizace: 20. 4. 2017 – 31. 8. 2017
projekt byl podpořen částkou 90 500 Kč