Nejsem na to sama

Stále existuje mezera ve smyslu komunitních setkání a vytváření bezpečného prostoru pro síťování, otevřenou diskuzí a výměnu zkušenostmi. Právě tuto mezeru chce spolek svým projektem vyplnit. Matertera se už 4 roky věnuje podpoře žen s migrantským původem na území Prahy v jejich profesním a osobním rozvoji. Má zkušeností s realizaci adaptačně-integračních aktivit, síťování žen s cílem předání znalostí a osobních zkušeností, budování svépomocné skupiny žen-migrantek, vedení inkubátoru projektů, který posunul některé ženy na cestě v jejich profesním rozvoji. Od začátku války se členky týmu věnovaly podpoře nově příchozích žen. V rámci projektu proběhly tyto aktivity:
1. Cyklus setkání Osobní start-up (minikurz “Cesta k seberealizaci v nové zemi”). 2. Časová banka, databáze, ve které jsou zaznamenány talenty a zároveň potřeby jednotlivců, kteří jsou ochotni s ostatními vyměňovat své znalosti a dovednosti. Během projektu se podařilo propojit dvojice, kde více zkušená žena (tentokrát z týmu Matertery) sdílela svoje znalosti s nově příchozí ženou z Ukrajiny. 3. Pomůcky pro potřeby nově příchozích žen z Ukrajiny. 4. Networkingová setkání a konverzace v češtině. 5. Vytvoření a moderování kanálu Matertery v messengeru Telegram, koordinace a moderování komunikačních kanálů pro komunikaci s ukrajinskými ženami. Organizátoři chtějí pokračovat v integračních a edukačních aktivitách a s komunitou se setkávat pravidelně a rozšiřovat jí.


program: Z Ukrajiny mezi nás
realizátor: Matertera, z.s. 
místo: Praha 1, Hlavní město Praha
období realizace: 1. září 2022 – 31. ledna 2023 
projekt byl podpořen částkou 50 000 Kč