Neoveský Gurmán 

Není v Moravské Nové Vsi mnoho akcí, do kterých by se ve větší míře zapojili místní občané. Jednak je to dáno covidovou pauzou, dále pak událostmi kolem přírodního živlu tornáda, které obec velmi zasáhlo a znemožnilo postiženým občanům jakékoliv jiné aktivity než ty související s obnovou jejich domovů. Proto se místní spolky pod vedením spolku Spolek amatérských domovarníků rozhodly uspořádat znovu tuto tradiční akci, která opět aktivně zapojí a propojí místní obyvatele. Týmy z řad sousedů usedlíků a týmy z místních spolků (např. hasiči, včelaři, myslivci, rybáři, fotbalisté, vinaři nebo folklórní soubory…) zde budou přímo na místě vařit tradiční pokrmy regionální kuchyně. Na akci se bude podílet také vedení obce a služby městyse. 

program: Fond sousedské obnovy 
realizátor: Spolek amatérských domovarníků 
místo: Moravská Nová Ves, Jihomoravský kraj 
období realizace: květen 2023 
projekt byl podpořen částkou: 100 000 Kč