Skupina aktivních obyvatel obce Podbořánky chce vybudovat na návsi venkovní přístřešek, který by měl sloužit jako místo setkávání sousedské komunity. Místo, které ve vesnici schází, bude využito na pořádání menších kulturních, společenských a sportovních akcí. Přístřešek by měl stát vedle právě budovaného travnatého hřiště a mohl by pomoci rozšířit aktivity zde plánované a zároveň podpořit větší zapojení místní obyvatel do těchto akcí. Díky tomuto kroku by se také obnovila a zkultivovala další část návsi, která po vysídlení původního německého obyvatelstva sloužila jako rumiště, a tím přispěla ke zušlechtění vesnice jako celku.

realizátor: Petr Musil
místo: Podbořánky, Středočeský kraj
období realizace: 1. 9. 2018 – 1. 5. 2019
projekt byl podpořen částkou 80 000 Kč