Neseď doma, přijď na náves!

Skupina aktivních obyvatel z Podbořánek vybudovala na návsi venkovní přístřešek, který slouží jako místo setkávání sousedské komunity. Místo, které ve vesnici scházelo, je teď využíváno na pořádání menších kulturních, společenských a sportovních akcí. Díky tomuto kroku se podařilo zkultivovat další část návsi, která po vysídlení původního německého obyvatelstva sloužila jako rumiště, a tím se přispělo ke zušlechtění vesnice jako celku. Příjemným zjištěním pro realizátory také bylo, že vedení obce Jesenice se nechalo strhnout jejich aktivitou a vyčlenilo z rozpočtu další finanční prostředky na pořízení mobiliáře.

realizátor: Petr Musil
místo: Podbořánky
období realizace: 1. 9. 2018 – 1. 5. 2019
projekt byl podpořen částkou 80 000 Kč