Neslyšící uprchlíci z Ukrajiny

Projekt je určen příchozím se sluchovým postižením. Převážně uživatelům znakového jazyka. Tato skupina je specifická tím, že komunikuje ukrajinským znakovým jazykem, který je velice odlišný od českého znakového jazyka. Příchozí, jelikož neslyší, nemohou používat tlumočníka z mluveného ukrajinského jazyka do českého jazyka a obráceně. Jsou závislí na tlumočení do znakového jazyka. V organizaci se starají o rodiny s dětmi, dohromady o 40 neslyšících osob. Podařilo se ve spolupráci s krizovým štábem města Brna zajistit pro všechny ubytování na kolejích VUT v Brně. Ve spolupráci s brněnským centrem znakového jazyka Trojrozměr, z.s.  v květnu zajistili výuku českého znakového jazyka. Cílem je naučit uprchlíky se sluchovým postižením český znakový jazyk a český jazyk, aby byli samostatní při využívání tlumočnických služeb a řešení svých životních situací v ČR. 

program: Z Ukrajiny mezi nás
realizátor: Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s., Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno, p.s. 
místo: Brno – Královo Pole, Jihomoravský kraj
období realizace: 1.listopadu 2022 – 31. března 2023 
projekt byl podpořen částkou: 50 000 Kč