Netradiční volnočasové aktivity spojují!

souSedíme si Česká republika Vysočina

Hořepník: Od souseda k sousedovi aneb Hry bez hranic

Lidem ve spolku Hořepnicko, o.s. utkvěly v živé paměti kdysi tolik oblíbené televizní Hry bez hranic. Rozhodli se je proto v lokálním měřítku přenést do současnosti. Do sportovních aktivit se zapojily smíšené týmy z okolních obcí. Každý měsíc se svým sousedům blíže představila jedna obec. Vyvrcholením projektu bylo sportovní klání v netradičních disciplínách. Fotografie ze soutěží posloužily jako oživení tradiční hořepnické pouti.

Projekt byl podpořen částkou 82690 Kč.

www.horepnicko.cz

Sdílejte :