Nevyhovující náves v Křemenci bude konečně sloužit místním

Sbor dobrovolných hasičů Křemenec chce s pomocí aktivních sousedů upravit zanedbanou a společensky nevyhovující náves v místní části Křemenec. Plánují zde vytvořit relevantní prostor pro neformální setkávání a zároveň organizovat pravidelné akce, které by podpořily komunitní život. Chtějí propojit starousedlíky a chataře napříč všemi generacemi a socioekonomickými skupinami. Revitalizaci nevnímají jako jednorázovou akci, ale chtějí rozpohybovat společenský život a do projektu vstupují s mottem „CESTA JE CÍL“. 

program: Místo, kde žijeme
realizátor: SH ČMS –⁠ Sbor dobrovolných hasičů Křemenec 
místo: Křemenec, místní část města Konice, Olomoucký kraj 
období realizace: 7/2022 –⁠ 11/2022 
projekt byl podpořen částkou: 100 000 Kč

Tento projekt byl podpořen z daru společnosti Hornbach.