Nová výstavba ve Staré Líšni

Brno – Líšeň: Výstavba ve Staré Líšni

Lokalita Novolíšeňská – Houbařská – Střelnice – Habří v Městské části Líšeň, je rozsáhlé území, které začíná jako dělící zóna mezi sídlištěm a rodinnými domky, pokračuje původní vesnickou zástavbou, zelení a končí lesem nedaleké hranice Moravského krasu. Na tomto území je plánována výstavba nových až desetipatrových bytových domů. Projekt nechce bránit rozvoji městské části ani novým lidem najít si zde svůj domov. Cílem je vypracování urbanistické studie a regulačního plánu pro tuto lokalitu a zamezení výstavby do doby než budou tyto závazné dokumenty zpracovány. Regulační plán tohoto území zajistí zachování jeho krajinného rázu, soulad a citlivé vložení nové výstavby do stávající zastavěnosti a současně umožní uskutečnění developerských projektů.

Projekt jsme podpořili částkou 15 000 Kč.