Nová výstavba ve středočeské Dobříši jako téma místního referenda

Město Dobříš leží 30 km jižně od Prahy a díky této poloze je zde velmi silný tlak na zástavbu okolní krajiny. Kapacita města a jeho infrastruktury přestává stačit. Již i současný územní plán vymezuje zastavitelné plochy na úkor okolní krajiny, zejména zejm. oblasti Brodce a Úvozová-Bzdinka.  Občanská iniciativa obyvatel města (přípravný výbor) usiluje o vyhlášení místního referenda, ve kterém by sami občané rozhodli o třech otázkách: zda mají být všechny městské pozemky v Brodcích vyjmuté ze zastavitelných ploch, zda mají být v územním plánu zachována pravidla etapizace výstavby a zda se má v budoucnu dále rozšiřovat zástavba do okolní krajiny či nikoliv.  

program: Místo, kde žijeme
realizátor: Helena Kahounová
místo: Dobříš, Středočeský kraj
období realizace: 10/2022 –⁠ 1/2023
projekt byl podpořen částkou 40 000 Kč