Nové přístaviště na Labi je prosazováno proti zájmům místních obyvatel i ochrany přírody

Rychlé granty Česká republika Středočeský

Neratovice-Lobkovice: Záměr nového přístaviště prosazovaného vedením města provázejí nejasnosti

Na levém břehu Labe se v Lobkovicích nachází jedinečná lokalita s původní vesnickou zástavbou, která navazuje na místní kulturní památky jako je Lobkovický zámek a kostel Nanebevzetí Panny Marie. Pro svoji malebnost je lokalita, která se nazývá Lobkovická louka, hojně využívána pro odpočinek, rekreaci, relaxaci, sportovní aktivity zejména obyvateli Lobkovic a Neratovic. Kromě toho se zde vyskytují zvláště chráněné a ohrožené druhy živočichů. Budoucnost této lokality je však ohrožena plánovanou stavbou přístaviště, kterou od počátku provázejí nejasnosti. Podezření vzbuzuje především fakt, že změna umístění přístaviště z původní lokality pod jezem do lokality v Lobkovicích nebyla nikdy s obyvateli oficiálně komunikována. Ani po společném jednání s Ředitelstvím vodních cest, které nemá problém s umístěním přístaviště v původní lokalitě pod jezem, se nepodařilo dosáhnout dohody. Spor postupně dospěl až do fáze, kdy se místní občané brání proti realizaci přístaviště v nevhodné lokalitě v rámci územního a stavebního řízení soudní cestou.

Projekt jsme podpořili částkou 30 000 Kč, z toho 25 000 Kč poskytuje Nadační fond proti korupci.

Sdílejte :