Nové remízky pomohly v boji se suchem

Mladý včelař Jakub Konečný z Píště u polských hranic vrátil život a vodu zpátky do krajiny tím, že v obrovských lánech polí vysadil stromy, keře a květiny. Obec Píšť dlouhodobě trápí sucho, protože místní prameny vyschly. Vysazené remízky tak poskytují útočiště pro živočichy, ale pomáhají také zadržovat vodu v krajině. Na výsadbě se podíleli i občané obce a okolí. Pro založení remízků Jakub vytipoval několik pozemků ve vlastnictví obce, které byly v katastru nemovitostí zapsány jako cesty, ve skutečnosti tak nesloužily, byly zpustlé nebo zaorané. Dnes už na místě stojí přes 120 ovocných stromů a 130 keřů, výsledek práce více než 100 aktivních místních. 

program: Živá komunita
realizátor: Jakub Konečný
místo: Píšť, Moravskoslezský kraj 
období realizace: 9/2020–9/2021
projekt byl podpořen částkou60 000 Kč