Nový altán v obci Šebrov-Kateřina se stal místem setkávání i venkovní učebnou 

Renata Nechvátalová chtěla s pomocí dalších aktivních lidí vytvořit místo vzájemného setkávání.  Za podpory obce postavli z místního stavebního materiálu altán Na Horce. Altán slouží všem obyvatelům díky akcím pořádaným pro veřejnost obcí a místní školou, malým sousedským setkáváním (např. soukromé oslavy), ale i jako venkovní učebna pro žáky ZŠ, místo pro venkovní aktivity dětí MŠ, nebo jen jako „zastavení“ při procházkách seniorů a maminek s dětmi. Významná historická a krajinná dominanta obce získala důstojný ráz. 

program: Místo, kde žijeme  
realizátor: Renata Nechvátalová 
místo: Šebrov-Kateřina, Jihomoravský kraj 
období realizace: 4/2023 – 12/2023 
projekt byl podpořen částkou 100 000 Kč