Nový kvalitní územní plán může koncepčně bránit vzniku staveb zatěžujících své okolí

Zdiby: Spolek se snaží prosadit pořízení nového územního plánu místo účelových změn

V roce 2012 rozhodlo zastupitelstvo obce Zdiby o nutnosti úpravy územního plánu obce. Snahy o pořízení Změny č. 1 územního plánu však již několikrát z různých důvodů ztroskotaly. Vzhledem k počtu žádostí na změnu v územním plánu rozhodlo zastupitelstvo v roce 2016 o vytvoření nového územního plánu, po půl roce toto rozhodnutí změnilo na pokračování procesu v pořízení Změny č. 1 ÚP. Návrh Změny vymezuje rozsáhlé zastavitelné plochy pro komerční využití a tím krom jiného otvírá cestu firmě Goodman postavit obrovské skladové haly na území obce. Spolek Otevřeno o 106 se zasazuje o pořízení nového územního plánu, který by byl zpracován za účasti veřejnosti.

Projekt jsme podpořili částkou 24 500 Kč.