Nový územní plán města Brno jako příležitost k dialogu

Město Brno po dvanácti letech přerušovaného pořizování nového územního plánu dospělo k veřejnému projednání jeho návrhu (ze zákona povinná fáze). Lidé a spolky budou moci město upozornit na dílčí nedostatky, případně se bránit před problematickými záměry. Ti, kdo pod své připomínky nasbírají dostatek podpisů, stanou se tzv. zástupci veřejnosti. Problém je, že jen málokdo územnímu plánování rozumí nebo se odváží všemi jeho vrstvami a zákoutími prokousat. Navíc v důsledku epidemie koronaviru proběhne patrně pouze jediné – ze zákona povinné – fyzické veřejné projednání. Projekt spolku Otevřené Brno tuto díru vyplňuje: zpřístupní lidem územní plán, poradí jim, jak napsat připomínku a jak se stát zástupcem veřejnosti, poskytne jim odborné konzultace. S pomocí expertů návrh územního plánu zanalyzuje, podá vlastní připomínky celoměstského významu a nastolí nejdůležitější problémy coby témata veřejné debaty. Přispěje k zprostředkování dialogu mezi širokou a odbornou veřejností, médii, úředníky a samosprávou.

realizátor: Otevřené Brno, z. s.
místo: Brno
období realizace: 4/2020 – 7/2020
projekt byl podpořen částkou 36 600 Kč