Nýrsko ožívá

Nově vzniklý spolek Nýrsko ŽIJE, z. s. chce nabídnout lidem z Nýrska a okolí možnosti zapojit se aktivně do dění, příjemně strávit svůj volný čas a setkat se sousedy a známými ve veřejném prostoru.

V rámci projektu se uskutečnil se benefiční koncert, jehož výtěžek byl věnován místním hendikepovaným dětem. Pro základní školy spolek zprostředkovali besedu Život a sport s hendikepem, dále pak třeba turnaj ve stolním fotbale, akci s názvem Podzim na draka, která mimo pouštění draků nabízela i další venkovní aktivity a nebo besedu na téma současné inflační vlny. Zájem místních ukázal, že mají o akce spolku zájem a začali sami přicházet s nápady nebo se přidávali do spolku.

 

program: Místo, kde žijeme  
realizátor: David Křížek 
místo: Nýrsko, Plzeňský kraj  
období realizace: 3/2023 – 12/2023  
projekt byl podpořen částkou  20 000,- Kč