O podobě města mají spolurozhodovat jeho občané

Rokycany: Chceme zpět k řece – odborné přednášky pro veřejnost

V Rokycanech zastupitelstvo připravuje projekt na zkapacitnění koryta Klabavy a Holoubkovského potoka a zabezpečení protipovodňové ochrany města, který se však jeví jako kontroverzní a to z mnoha důvodů. Největším nedostatkem celého procesu je fakt, že se o něm rozhoduje za zavřenými dveřmi bez možnosti participace veřejnosti – ta zůstává dostatečně neinformovaná. V rámci projektu se bude realizovat veřejná debata, jejíž cílem je je rozpoutat veřejnou diskuzi a přesvědčit zastupitele, aby město Rokycany zadalo alternativní studii protipovodňových opatření tzv. přírodě blízkým způsobem, která by byla diskutována se širokou veřejností, byla platná své době, přírodním podmínkám a aktuálnímu pohledu na řešení vodohospodářské problematiky a plánování veřejného prostoru.

Projekt jsme podpořili částkou 20 000 Kč.