Občané Kunvaldu mají důvodné pochybnosti o rekonstrukci Kampeličky

Kunvaldě je plánována rekonstrukce historické budovy Kampeličky, v níž má sídlit nový úřad městyse. Občané nejsou informováni žádným z dostupných informačních kanálů o výši vynaložených finančních prostředků. Skupina občanů žádala od úřadu městyse technické výkresy a dokumentace, ale obdržela pouze část dokumentů a cenu zjistila podle registrů ministerstva pro místní rozvoj v žádostech o dotace. Oslovení stavební odborníci našli velké množství chyb, především neúměrně vysokou cenu za metr krychlový rekonstruovaného objektu oproti ceně obvyklé, a to až 40 %. Na zasedázastupitelstva se navzdory epidemii dostavilo 50 občanů, kteří vyjáili nesouhlas a žádali zvážení takové investice a pozastavení a zrevidování akce. Přesto byl proces schválen zastupiteli. Nespokojení občané se rozhodli, že zakázku nechají podrobit důkladné analýze. 

realizátor: Monika Jindrová
místo: Kunvald, Pardubický kraj  
období realizace: 4/2021 – 8/2021 
projekt byl podpořen částkou: 40 000