Občané na Jemnicku chtějí diskusi o výstavbě masokombinátu a velkovýkrmen v blízkosti přírodních rezervací a památkových zón

Na Jemnicku má být vystavěn masokombinát a několik velkovýkrmen brojlerů a prasat. V prostředí dosud malebné kulturní krajiny, v blízkosti přírodních rezervací, památek, mokřadů, vesnických památkových zón a kulturních památek tak vznikne průmyslový komplex s produkcí milionů kuřat ročně, který má svá ekologická, ekonomická a sociální rizika. Řada místních lidí z Jemnice a dalších vesnic sdružených ve spolku upozorňuje na rizika a požaduje diskusi a řádné zhodnocení vlivu na kvalitu života a přírodní prostředí a omezení výstavby. Zastupitelstva dotčených obcí se stavbou většinou souhlasí a hlasují pro změny územních plánů, aniž by názory občanů brali v potaz.  

Realizátor: Za dobrý život na Jemnicku, z. s.
místo: Jemnice
období realizace: 2/2022 – 1/2023
projekt byl podpořen částkou: 40 000 Kč