Dálnice obchvatem Brna, nikoli přes městskou část Brno-Bystrc

Spolek Občané za D43 jako obchvat celého Brna, z.s. připravil informační kampaň k aktualizaci Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje, jejíž součástí je Územní studie, doporučující trasování dálnice D43 přes Bystrc. Projekt byl realizován v městské části Brno-Bystrc a v bezprostředním okolí Brněnské přehrady. V sobotu 21. září 2019 se u brněnské přehrady uskutečnila akce „Brněnské moře nebo moře aut“, která měla upozornit návštěvníky na plánovanou výstavbu komunikace 43 přes Bystrc a kolem přehrady. Cílem bylo informovat o tom, že lepším řešením dopravní situace je vybudování skutečného obchvatu města a požádat o podporu této varianty. Další zorganizovanou akcí byla veřejná debata s občany ve Společenském centru Bystrc, která se konala 8. října 2019. Zájemci se zde dozvěděli, jakým způsobem mohou vyjádřit svůj nesouhlas s výstavbou dálnice přes Bystrc, jak podávat připomínky k Aktualizaci ZÚR JMK, a měli také možnost podepsat petici pro primátorku města Brna.

realizátor: Občané za D43 jako obchvat celého Brna, z. s.
místo: Brno-Bystrc
období realizace: 2019 – 2020
projekt byl podpořen částkou 20 000 Kč