Občanům chybí informace o protipovodňových úpravách řeky Opavy na území Krnova

Krnov: Protipovodňová opatření mohou výrazně zlepšit společenské využití veřejného prostoru u řeky

Město Krnov bylo značně postiženo při povodních v roce 1997. Nyní vrcholí projekční příprava protipovodňových úprav zpracovávaná Povodím Odry. K dispozici však nejsou informace, kterými by bylo možné ověřit, zda a jak jsou zapracovány do výsledné dokumentace požadavky, které v letech 2010-2011 prostřednictvím svých zastupitelů vznesli občané. Protipovodňové úpravy jsou na okraji zájmu představitelů radnice, neboť nejsou primární investicí města. Skupina aktivních občanů, která se tématu dlouhodobě věnuje, hodlá zjistit skutečnou podobu projektové dokumentace a o zjištěných skutečnostech chce informovat zastupitele města i veřejnost. Cílem je dosáhnout realizace takových protipovodňových úprav, které nezhorší kvalitu městského prostředí v okolí řeky, ale naopak vytvoří pro obyvatele města možnosti rekreace a vyžití sportovního i kulturního cestou zapojení řeky do městského urbanismu.

Projekt jsme podpořili částkou 21 000 Kč.