Obchvat má vést jinudy

Znojmo: Podpora účasti znojemské veřejnosti na analýze územně plánovací dokumentace a přípravě Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje

Ve Znojmě je podle spolku Obchvat přes třicet let politiky prosazovaná silnice, kterou slovem obchvat označují poněkud nesprávně. Podle sdruření je trasování zastaralé a nereaguje na současnou situaci a budoucnost. Spolek Obchvat usiluje o přehodnocení projektu ze 70. let a chtělo ho soudně napadnout. Požadovali, aby se představitelé města zasazovali o skutečný obchvat ve větší vzdálenosti od města.

Projekt jsme podpořili částkou 25 000 Kč z výtěžku produktu ČSOB Private Banking – Karta dobré vůle.