V obci Josefov není pošta, prodejna, škola, sportovní hřiště ani jiný prostor k setkávání občanů. Jediné místo, kde se mohou lidé setkávat, je plocha za obecním úřadem v centru obce. Na této ploše vznikl přírodní amfiteátr s letním kinem, altán, herní prvky, ohniště či hmyzí dům. Bude tu stát také nová budova komunitního centra. Projekt pomohl nejen toto místo upravit, ale i také propojil starousedlíky, novousedlíky a lidi napříč generacemi. Podívejte se na video, ve kterém o projektu mluví jedna z jeho realizátorek Martina Vavřínová.

realizátor: Obec Josefov
místo: Josefov, Karlovarský kraj
období realizace: 2017 – 2019
částka podpory: 300 000 Kč