Obnova Božích muk povede k oživení tradice setkávání komunity

Čížová: Boží muka v Krašovicích ožívají

Boží muka v osadě Krašovice byla v historii důležitým orientačním bodem. Jedná se o jedinou památku tohoto druhu ve všech sloučených obcích Čížové. Boží muka byla postavena před rokem 1837 a v současnosti se nacházejí ve velmi zanedbaném stavu. V rámci projektu se budou realizátoři snažit o získání co největšího množství historických údajů o stavbě, které následně představí veřejnosti při slavnostním odhalení opravené památky. Realizátoři projektu věří, že obnova památky povede k oživení tradice setkávání komunity u Božích muk.

Projekt jsme podpořili částkou 15 000 Kč.