Obnova Božích muk v Krkonoších

Vrchlabí: Obnova Božích muk a revitalizace jejich bezprostředního okolí

Božích muka z přelomu 18. a 19. století v ulici Pod Parkem ve Vrchlabí byla v havarijním stavu a nutně potřebovala obnovu. Tu se rozhodli realizovat členové občanského sdružení Zdravé Krkonoše. Za pomoci partnerů a dobrovolníků z řad široké veřejnosti památku opravili, revitalizovali bezprostřední okolí a instalovali informační tabuli. Projekt byl zakončen již tradiční slavnostní prezentací dokončeného díla s hudebním doprovodem a drobným občerstvením.

Projekt jsme podpořili částkou 49 500 Kč.