Obnova Dětského městečka v Hodoníně 

Cílem projektu města Hodonína je obnova Dětského městečka, zázemí dětských a mládežnických spolků v areálu lesoparku Bažantnice, které sloužilo několika generacím místních i všem ze širokého okolí, zničeného tornádem v červnu 2021. V rámci realizace projektu proběhla jednání, kde zástupci oddílů a organizací vyjádřili svoje požadavky k obnově areálu. Architektonický ateliér MAAUS je následně zapracoval do architektonické a krajinářské studie, jejíž podoba byla představena organizacím i radě města. Studie pak byla podkladem pro projektovou dokumentaci, která je pro další obnovu Dětského městečka nezbytná. 

program: Fond sousedské obnovy 
realizátor: Město Hodonín 
místo: Hodonín, Jihomoravský kraj 
období realizace: 1/2022-4/2023 
projekt byl podpořen částkou: 2 000 000 Kč