Obnova kapličky po sudetských obyvatelích

Císařský u Šluknova: Obnova kapličky

Obec Císařský u Šluknova je typickou obcí v bývalých Sudetech, kde po odsunu původních obyvatel nenašli noví osídlenci vztah ke svému okolí. Výklenková kaplička, která se nachází na louce v blízkosti obce, nebyla od roku 1945 udržovaná. Smyslem obnovy této drobné sakrální památky bylo znovu navázat vztah současných obyvatel obce k památkám v jejich bezprostředním okolí.

Na obnově kapličky spolupracoval majitel pozemku a Město Šluknov. Po opravě byla kaplička požehnána farářem za přítomnosti místních obyvatel, kteří převzali další údržbu obnovené kapličky.

Projekt jsme podpořili částkou 50 000 Kč.