Obnova kapličky sv. Jana Nepomuckého

Milejovice: Obnova kapličky a studánky

Projekt obnova kapličky ve zdi domu čp. 18 v obci Milejovice vyřešil záchranu ojedinělé sakrální památky. Kaplička je zasvěcena sv. Janu Nepomuckému, jehož soška dříve zdobila niku kapličky a zároveň ochraňovala pramen, který se pod ní nachází. Na popud místních občanů i zastupitelů obce byl majitel nemovitosti informován o významu této drobné památky pro obec a zapojil se do připravovaného projektu. V minulosti měla kaplička zcela jistě úzkou spojitost se studánkou pod ní a byla zřejmě jedním z míst zastavení při pouti z Volyně na Dobrou Vodu (tato pouť byla před deseti lety obnovena a koná se vždy na konci června).

Projekt jsme podpořili částkou 39 000 Kč.