Obnova kapličky svatého Vojtěcha v Nepomuku

Nepomuk: Naděje pro kapličku Šlépěje

Barokní kapličku Šlépěje svatého Vojtěcha nechal postavit v roce 1682 hejtman zelenohorského panství František Táborský z Hirschenfeldu. Stojí prý na místě, kde byl z potoka vytažen kámen, na němž zanechal svatý Vojtěch při kázání pod vrchem Zelená hora své otisky. Tento kámen je dnes zanesen do podlahy kaple. V současné době má kaplička dosti zuboženou fasádu. Cílem projektu je obnova památky – jejích povrchů, podlahy, izolace a finálních nátěrů. Do projektu bude zapojena i místní veřejnost, například letní fotosoutěží „Kde Nepomučané zanechali své šlépěje“ (fotografie z cest a dovolených), výzvou k zasílání historických fotografií místa, výtvarnou soutěží „Namaluj kapličku Šlépěje“ pro děti z mateřské školy a 1. stupně základní školy či slavnostním procesím k obnovené kapličce spojené s krátkým kázáním a poděkováním.

Projekt jsme podpořili částkou 40 000 Kč.