Obnova komunitního života ve vile Komárek

Aktivní žďárečtí obnovují setkávání občanů napříč generacemi a zájmovými skupinami po pandemii. Společnými silami vytvořili prostor pro vzájemné inspirování – hudební, divadelní, galerijní, výtvarné. Pro tento účel vyčistili a upravili chátrající objekt vily Komárek a jeho okolí, a vytvořili tak bezpečné zázemí pro plánované akce.  

realizátor: Jakub Kozák
místo: Žďárec, Jihomoravský kraj
období realizace: 6/2021 – 6/2022
projekt byl podpořen částkou: 41 000

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se značkou Opavia.