Obnova krajinné dominanty

Beroun: Osvětlovací věž

Historie věže je přímo spjata s Petzoldovým lomem, který osvětlovala. Těžba vápence se v Českém krasu rozšířila ve 2. polovině 19. století, kdy byl využíván hlavně průmyslovými provozy. Kolem roku 1925 byla poptávka po vápenné drti tak velká, že těžba musela probíhat i v noci, a právě proto byla zřízena osvětlovací věž. Zároveň to byla doba, kdy docházelo k masové elektrifikaci lomů. Po krátkou dobu byla věž osazena i hodinami. Těžba pokračovala až do roku 1965, kdy byla ukončena. Dnes je bývalá osvětlovací věž lomu výjimečnou industriální památkou, která se stala jedním ze symbolů Srbska. Svou jedinečnou siluetou tvoří krajinnou dominantu především při cestě z Prahy do Srbska, kdy v místních vyvolává pocit, že se přibližují k domovu.
Spolek Nezevli jen tak vznikl v roce 2013 po úspěchu workshopu v Srbsku. Jedná se o skupinu mladých architektů usilující o zlepšení veřejného prostoru skrze drobné zásahy vzniklé ve spolupráci s místními občany. Organizuje workshopy pro studenty architektury na pomoc vesnicím a menším městům. Studentům dává možnost reagovat na skutečné problémy, uplatnění vlastního přístupu a seberealizace přímo na místě. Občanům nabízí příležitost zapojit se do rozhodování o dění v jejich okolí, náhled do procesu navrhování i aktivní účast na něm a při samotné realizaci.

Projekt jsme podpořili částkou 5 000 Kč.