Obnova kříže a úprava jeho okolí

Radnice: Křížek ke Skomelnu

Radnice jsou městem s necelými 1800 obyvateli. Křížek, který je objektem projektu, se nachází na cestě mezi městem Radnice a obcí Skomelno. Kolem kříže vede vycházková trasa a místo je proto často navštěvováno obyvateli města. V současnosti se však kříž nachází v desolátním stavu, je zlomený. Na místě zůstal pouze kamenný podstavec se zbytky ulomeného kříže. Navíc je památka zarostlá keři a trávou. Cílem projektu je oprava památky a úprava přilehlého prostoru. Na místě bude vystavěna i lavička. Město zapojí do obnovy památky a jejího okolí veřejnost. Celý projekt vyvrcholí slavnostním odhalením opraveného kříže.

Projekt jsme podpořili částkou 13 456 Kč.