Obnova křížku propojila obyvatele Žežic v Českém středohoří

Vesnička Žežice leží v krajině v CHKO České středohoří a tvoří místní část Chuderova. Členové místního spolku Domov 2018 se rozhodli, že společně opraví křížek, ze kterého zbylo už jen torzo. Se samotnou opravou pomohli zdejší mistři řemesla kamenického a kovářského. Vedle křížku je umístěna lavička k odpočinku pro místní, poutníky i turisty. Spolek opravou navazuje na historickou tradici křížku jako poutního místa v krajině. Po opravě byl křížek veřejně posvěcen arciděkanem místní katolické arcidiecéze. Představením tohoto obnoveného poutního místa v krajině veřejnosti bylo spojeno s lidovou slavností. Spolek plánuje, že se jeho členové budou o místo i nadále starat a udržovat jej v dobrém stavu. 

program: Místo, kde žijeme
realizátor: Spolek Domov 2018 

místo: Chuderov, Ústecký kraj 
období realizace: 6/2022 – 12/2022
projekt byl podpořen částkou: 60 000