Obnova ovocné aleje v Chudobíně

Spolek plánuje dosadit nové ovocné stromy (hlavně třešně, ale i jabloně, hrušně, švestky) v původní třešňové aleji vedoucí z Chudobína na Pardusku. Ve stávajícím neudržovaném stromořadí už některé stromy chybí nebo odumírají. Výsadba proběhne s pomocí místních občanů z Chudobína. A při příležitosti „sousedské výsadby“ budou sousedi vyzváni k donesení a sdílení vlastního občerstvení, dále starých fotek nebo jiných dokumentů vztahující se k této aleji, případně i k jiným alejím, kterých vybíhalo na všechny strany od Chudobína dříve vícero.  Historik města Litovle krátce povypráví o její historii a struktuře stavby a následně budou shromážděné informace o tomto místě zvěčněny na nové informační tabuli. 

program: Místo, kde žijeme
realizátor: Český svaz ochránců přírody Litovel
místo: Chudobín, Olomoucký kraj 
období realizace: 10/2022 – 12/2022
projekt byl podpořen částkou: 12 880 Kč