Obnova parku Hrušky – Na zahajce 

Park a celá přilehlá část Hrušek byly zasaženy a zničeny tornádem. Obec chce celou lokalitu  revitalizovat, zalesnit a vytvořit místo pro pasivní i aktivní odpočinek. Vzhledem k tomu, že obec Hrušky má na svém území velmi málo zalesněných ploch, toto území se přímo nabízí k tomu, aby zde vznikl lesopark pro všechny. V současné době je místo silně poškozené po tornádu z roku 2021, chybí zde kompletně zeleň – stromy. Na jaře roku 2021 byla ukončena revitalizace rybníku, který je součástí území, v současné době je rybník zarybněn, nachází se zde tůň, kterou je potřeba zrevitalizovat. Na okraji území směrem je umístěno dětské hřiště, které bude zachováno a rozšířeno o další prvky, je v plánu i workoutové hřiště. Ve spodní části lokality bude přírodní fotbalové hřiště, které bude sloužit místní mládeži k míčovým hrám a v době hodů také pro umístění kolotočů. Součástí projektu bude i ovocný sad. Obec plánuje vyrábět výrobky určené pro prezentaci obce. Přemýšlí i o založení včelstva, jež bude umístěno v sadu. na projektu spolupracuje Mendelova univerzita Brno, zahradnická fakulta a ústavy zahradní a krajinářské architektury, ústav biotechniky zeleně a ústav plánování krajiny. Do studie byli zapojeni studenti a občané, kteří jednotlivé projekty připomínkovali a nakonec pomocí online hlasování vybrali i vítězný projekt. 

program: Fond sousedské obnovy 
realizátor: Obec Hrušky 
místo: Hrušky, Jihomoravský kraj 
období realizace: 3/2023 – 3/2024 
projekt byl podpořen částkou: 1 451 980 Kč